dimarts, 22 de setembre de 2020

Comunicació

Escolta el vídeo amb atenció. Llavors m'explicaràs que en penses del fet que els humans ens comuniquem. Per fer-ho cal que segueixis unes pautes i que et preguntis el per què comunicar-se és un acte tan rellevant en l'actualitat, que comentis exemples de canal i de codi, que cerquis la diferència entre la comunicació humana i l'animal i que tinguis present les funcions del llenguatge.

Si tens present tot això podràs donar una bona resposta.


61 comentaris:

 1. El vídeo ens explica moltes coses sobre la comunicació.
  Penso que comunicar-se ens serveix molt per informar-nos, ajudar-nos, relacionar-nos…
  Els humans som animals racionals perquè tenim la capacitat d’enraonar que vol dir parlar utilitzant la raó.
  En canvi, els animals no són racionals perquè no poden enraonar, ells només es comuniquen per avisar-se si hi ha perill, menjar, per marcar territori… però no per enraonar.
  El canal és la via de transmissió que utilitzen el receptor i l’emissor.
  Exemples de canal: els cables telefònics, les pàgines d’un llibre….
  El codi és l’idioma.
  Exemples de codi: l’alfabet xinès, els signes dels sords/muts… Aquests “idiomes” no tothom els entén i podria ser que es trenqués l’acte de comunicació.

  El llenguatge pot tenir 6 funcions:

  -Funció apel·lativa/conativa: És quan l'emissor espera una resposta que seria una acció del receptor. (publicitat, els polítics a les votacions, quan donem una ordre…)

  -Funció referencial: Ens dóna informació objectiva i pura. No hi ha opinió personal en aquesta funció. (en una classe de qualsevol matèria, una conferència…)

  -Funció emotiva/expressiva: Permet a l’emissor expressar les seves sensacions, estats d’ànim… (estic molt cansada, no em sento bé…)

  -Funció poètica: Es troba en el missatge i crea bellesa. (poema, anuncis de publicitat…)

  -Funció fàtica/de contacte: Quan el receptor vol mantenir un acte de comunicació. (en el telèfon quan anem dient: sisi, d’acord, ok…)

  -Funció metalingüística: Ens aporta informació i parla sobre la llengua. (diccionari, classe de català…)

  Anna Terma Rovira

  ResponElimina
 2. Aquest video ens explica moltes coses de la comunicació, com per exemple ens ha parlat del del que passa quan es produeix un contacte comunicatiu. Ens ha parlat del context... També ens ha explicat tots els tipus de comunicació.

  Adrià Nebot.

  ResponElimina
 3. La meva resposta és:
  Comunicar-se és un acte rellevant per relacionar-nos, entendre'ns, informar-nos... sense la comunicació no podríem fer tot això.
  L'acte de comunicació té un emissor, un receptor, un missatge, un codi, un canal i un context comunicatiu.
  Exemples canal: l'aire, els cables telefònics, les pàgines d'un llibre.
  Exemples codi: signes del morse, signes dels sordmuts, l'alfabet xinès, els signes matemàtics.
  La gran diferència és que els animals no es poden comunicar utilitzant les paraules, nosaltres sí. El llenguatge oral és la que ens diferencia com humans.
  Les funcions d'un llenguatge són:
  La funció metalingüística
  La funció estètica
  La funció conativa
  La funció emotiva
  La funció fàtica
  La funció referencial
  Anna Piella

  ResponElimina
 4. Els humans necessitem comunicar-nos. És un acte rellevant en l'actualitat perquè ens comuniquem per expressar sentiments, per explicar el nostre dia a dia, per parlar de temes de treball, per relacionar-nos...
  Per enviar o comunicar un missatge es necessiten aquests elements:
  - emissor
  - canal (pot ser via aire, per telèfon, per escrit...)
  - receptor
  - missatge
  - codi (idioma)
  I tot això ho engloba el context comunicatiu.
  El procés de comunicació es basa en el fet que l'emissor envia un missatge al receptor a través d'un canal. Aquest missatge ha de tenir un codi comú amb el receptor i l'emissor per tal que l'acte de comunicació es dugui a terme.
  Però l'acte de comunicació pot estar intervingut per un element que anomenem soroll.
  No només existeix la comunicació verbal (amb paraules) sinó que també hi ha la comunicació no verbal que és on s'utilitzen gestos. Per exemple, les persones sordes utilitzen un altre codi per comunicar-se, utilitzen els gestos.

  Els humans no som els únics que ens comuniquem, els animals també ho fan. Els animals es comuniquen d'una manera diferent, ho fan amb sorolls, en el cas d'alguns animals aquàtics (dofins) o alguns animals terrestres, amb gestos, en el cas de les abelles...

  Per últim, hi ha diferents funcions del llenguatge:
  - funció expressiva: és quan l'emissor expressa els seus sentiments, actituds, estat d'ànim...
  - funció conativa: és quan l'emissor espera una resposta del receptor. (anunci de televisió, dia a dia (llenguatge col·loquial)...)
  - funció informativa: quan té a veure amb el context i el seu objectiu principal és informar.
  - funció fàtica: quan es vol mantenir el canal obert.
  - funció estètica o poètica: s'utilitza per crear bellesa (poemes, novel·les...)
  - funció metalingüística: s'utilitza per parlar de la llengua.

  Jana Buendia

  ResponElimina
 5. Jo penso que els humans sense la comunicació ens costaria molt viure, perquè no ens podríem parlar, ho hauríem, de fer em signes, i costa bastant. Un exemple de canal pot ser l'aire, els cables elèctrics... I un exemple de codi seria l'idioma, els signes...
  La diferència entre la comunicació animal i humana és que els humans raonem que vol dir que pensem molt bé el que diem, i els animals es comuniquen amb gestos.
  Aina Puigdemont

  ResponElimina
 6. Jo penso que els humans tenim un gran avantatge sobre els animals i com ha dit el vídeo és poder comunicar-nos verbalment amb la paraula. Actualment els humans es costaria moltíssim viure sense comunicació, ja que la fem servir moltíssimes vegades durant un sol dia, per exemple et despertes i vas fins a l'escola, durant el camí pots fas moltíssims actes de comunicació indirectament: saludar a la gent, llegir un anunci, parlar pel mòbil menters camines...
  Per aquest motiu he arribat a la conclusió que la comunicació és vital la nostra existència com a humans.
  Genís Calm 1/10/20

  ResponElimina
 7. LA COMUNICACIÓ

  La comunicació és el procés pel qual s'envia un missatge que conté informació des d'una font d'origen a un destí.

  La comunicació és molt important, tant com pels humans com pels animals.
  Els animals es comuniquen a través de gestos, balls, sorolls...
  La diferència que hi ha en la seva comunicació i la nostra és que en la nostra comunicació hi ha el llenguatge. Gràcies a el llenguatge podem expressar les nostres opinions, anècdotes, preguntes... Però no tot ho expressem amb el llenguatge, expressem sentiments, fem gestos...
  La comunicació pot ser interrompuda pel soroll, si la comunicació és digitalment i l'internet falla també...
  Cada dia ens comuniquem i molts cops, per les xarxes, de cara a cara... Si la comunicació no existís, no podríem expressar el nostre estat d'ànim, no podríem aprendre, tampoc podríem expressar la nostra opinió... Jo crec que al final estaríem més sols en si mateixos sentimentalment, no podríem parlar amb ningú, desfogar-nos i expressar-nos.
  En conclusió, jo no em puc ni imaginar que estaria fent ara mateix si no hi hagués la comunicació.

  ResponElimina
 8. ami aquet vídeo ma semblat molt interesant perquè m'ha ensenyat coses que no sàvia els humans tenim moltes formes de comunicar-nos com per exemple per la cara rient amb els ulls o la boca però els animals es comunicant de altres maneres com tocant-se o o fen sorolls com per exemple les abelles fan un ball per saber a on hi ha nèctar
  mahamadou.trawally

  ResponElimina
 9. Jo penso que la comunicació es molt impartant ara i sempre, ja que es el metode d'informar o explicar i l'utilitzem sempre a cada moment la vida de l'humà no seria res sense la comuicació ja que som recionals i podem pensar el que volem dir, al contrari dels animals que ells només es poden comunicar per coses bàsiques com: marcar terreny, aparellarse,...

  Perquè un acte de comunicació funcioni es necessita: un emissor (es qui emet el missatge), un receptor( es qui rep el missatge), un missatge( es la informació que es vol donar), un canal( es el medi per on es comunica), un codi( seria la llengua que s'utilitza) i tot aixo es feria en un context comunicatiu(que seria un lloc, un acte,... per on es fa la comunicació.

  Perquè tot funcioni necessites les funcions del llenguatges que n'hi ha 6:

  La conativa: seria quan l'emissor espera una resposta rapida del receptor.
  La referencial: es transmet a partir del context i es objectiva i comprobable.
  La emotiva: es quan l'emissor transmet emocions i sentiments.
  La de contacte: que es quan el receptor vol mantenir el canal obert.
  La poetica: que es transmet a partir del missatge i crea bellesa.
  la metalingüística: que es aquella funció que parla de la llengua.

  Ferran Carbonell

  ResponElimina
 10. comunicació

  Jo penso que el fet que els humans ens comuniquem és molt important, ja que sense la comunicació seria tot molt més difícil. Utilitzem la comunicació per gairebé tot!
  Per relacionar-nos, informar-nos, expressar-nos i moltes més coses. Arreu del món, no tots ens comuniquem de manera igual, dins l’acte de comunicació poden variar algunes coses com el codi o idioma, per exemple a Catalunya utilitzem el català o el castellà. És important aprendre a parlar en més d’un idioma per poder entendre la gent d’altres països. En l’actualitat no només ens comuniquem directament amb una altra persona, amb el temps s’han anat inventant nous canals de comunicació com el whatsapp, el correu, el mòbil…
  Però nosaltres no som els únics que ens comuniquem, els animals també es comuniquen!
  Els animals utilitzen la comunicació per informar sé de coses mes bàsiques com relacionar-se, trobar aliment… La diferencia és que nosaltres som animals que utilitzem la raó per parlar, i els animals no.

  ResponElimina
 11. Hola Carrie
  Comunicar-se és l'acte més rellevant, perquè sense comunicar-nos no ens entendríem, no ens podríem relacionar, no ens podríem informar...
  El canal és la via de transmissió que utilitzen per comunicar-se l'emissor i el receptor. Un canal pot ser l'aire, els cables telefònics...
  El codi és el conjunt de signes al qual es construeix el missatge. L'alfabet Xinès és un exemple de codi, o els signes dels muts...
  Els animals també es comuniquen en situacions de perill, quan tenen gana però la diferència entre els humans i els animals és que els humans parlem utilitzen la paraula i la raó.
  Les funcions del llenguatge són sis: La primera funció és la referencial o informativa, després en segon lloc hi ha la Funció expressiva o emotiva.
  En tercer lloc hi ha la funció conativa, en quart lloc hi ha la funció estètica o poètica.
  En cinquè lloc hi ha la funció metalingüística i per últim hi ha la funció fàtica o de contacte.

  Acaba de pasar un bon dia Carrie
  Gràcies
  Armand Font

  ResponElimina
 12. L'acte de la comunicació: Es defineix com el procés que envia un missatge que conte informació des de una font d'origen a un desti, l'acte pot ser tallada per culpa del canal.

  El canal:És la via que utilitzen el receptor i emissor.

  Exemples de canal poden ser l'aire els cables telefònics o les pàgines d'un llibre és a través del canal que la gent es transmet el missatge. Un missatge és la informació que es vol transmetre.
  Codi: El codi és el conjunt de signes que construeix el missatge sa de entdra aquest codi si no es poden donar mal entesos l'alfabet xines és un tipus de codi, els signes matemàtics o els signes morse o els dels muds.

  Diferència entre l'acte de comunicació dels humans i els animals: els animals és comunican quan es senten amb perill i amb rebuig l'aparellament de joc o que tenen gana o que estan en epocàs de gel els animals i els humans és comunicat però els animals hu fan d'una manera mes complexa les abelles utilitzen una dansa per comunicarce entre ellas lo que volen comunica és que el nèctar és a prop fan una dansa rodona una diferència dels humans i els animals no es poden comunica amb les paraulas

  ResponElimina
 13. La comunicació es l'intercanvi d'informació entre subjectes o objectes. Des d'aquest punt de vista la comunicació inclou temes tècnics, com la telecomunicació, i socials, com la publicitat, l'audiovisual...
  Un tipus de comunicació facil es: un emissor comunica un missatge a un receptor

  ResponElimina
 14. La comunicació és molt important perquè la fem servir per relacionar-nos en el nostre entorn. Dins la comunicació hi ha: el receptor, el canal, el codi, l'emissor i els sorolls que hi ha 2 tipus, missatge.
  L'emissor és el que envia el missatge.
  El missatge és el que vol transmetre l'emissor.
  El codi és en l'idioma que envia el missatge.
  El canal és en la via que s'envia el missatge.
  El soroll és una veu interrompuda inesperada.
  Els humans no som els únics que ens comuniquem els animals també ho fan. Peró ho fan de diferent manera i amb diferents necessitats. Els animals per exemple la fan servir pel menjar, per dir si tenen por... Els animals es comuniquen d'una manera que està fora dels coneixements dels humans.
  No només es pot comunicar parlant, també es pot comunicar amb la mirada, amb al cos, amb les mans, amb una imatge...
  Bàsicament els humans vivim de la comunicació perquè fins i tot quan anem per al carrer inesperadament mirem imatges, i sentim converses.
  Abdu Sillah Fayenkeh
  1/10/2020

  ResponElimina
 15. Comunicar-se és un dels aspectes més importants en l'actualitat perquè el fem servir al dia dia.
  La comunicació serveix per relacionar-nos, entendre'ns...
  Un exemple de canal seria cables telefònics, llibre. Un exemple de codi seria anglès, francès o qualsevol llengua.
  La diferència entre humana i l'animal es que els humans son animals racionals i tenen la capacitat d'enraonar que vol dir parlant utilitzant la raó en canvi els animals no.

  Funció apel·lativa o conativa: és quan l'emissor espera la resposta del receptor.Ex publicitat, ordres...
  Aquesta funció es fa servir molt en el llenguatge col·loquial es a dir al dia dia.

  Funció referencial: és quan el context és lo més important Ex qualsevol matèria. L'objectiu és informar i aprenentatge.

  Funció emotiva o expressiva: és quan l'emissor expressa les seves emocions, estats d'anim, actitud. Ex: estic trist, molt cansat

  Funció fàtica o de contacte: és quan es deixa el canal de comunicació obert i establir sempre contacte social.

  Funció poètica: està a dins el missatge i l'objectiu és crear bellesa

  Funció metalingüística: és quan s'utilitzen les paraules amb les llengües. Ex:les esdrúixoles s'accentuen sempre.


  ResponElimina
 16. Perquè comunicar-se és un acte tan important:
  Comunicar-se és un acte imprescindible perquè sense ell no podríem expressar el que sentim, no podríem dir si alguna cosa està bé o malament...
  Comenta exemples de canal i de codi
  El canal és per on es transmet el missatge uns exemples són l'aire, el cable telefònic, les pàgines d'un llibre... El codi és el conjunt de signes amb el qual es construeix el missatge. Uns exemples són l'idioma, els signes dels sordmuts, els signes de l'alfabet...
  Cerca la diferència entre la comunicació humana i l'animal
  Els humans, nosaltres podem parlar en canvi els animals no.
  Tinguis present les funcions del llenguatge.
  Referencial: És la funció que serveix per donar informació objectiva i pura.
  Expressiva: És la funció que fas servir per expressar el teu estat d'ànim per exemple
  Conativa: És la que l'emissor espera una resposta de part teva com un anunci
  Estètica: És la funció que fan servir els poetes
  Metalingüística: És la funció que es fa servir per parlar de la llengua
  Fàtica: És la funció que serveix per mantenir el canal obert

  Ramon Vila

  ResponElimina
 17. MARIA GALINDO
  El fet que els humans es comuniquin és important perquè gràcies a la comunicació podem relacionar-nos, informar-nos, entendre'ns...
  En l'actualitat si no ens comuniquéssim, no podríem fer la meitat de les coses que fem, com aniríem al supermercat i li demanaríem a la dependenta a on és la llet?
  Són coses com aquestes que fem cada dia que no podríem fer.
  Gràcies al canal el nostre missatge pot arribar al receptor, el canal a vegades sí que pot ser interferit per alguna cosa com que l'antena de telefonia es talli, o que hi hagi molt de soroll i el receptor no senti el que li diu l'emissor també seria culpa del canal.
  El codi també és molt important perquè si vas algun país i no entens els altres serà perquè el codi no és el mateix.
  Els animals no es comuniquen igual que els humans perquè ells es comuniquen amb sorolls o gestos, per exemple les abelles es comuniquen fent un ball, en canvi nosaltres ens comuniquem amb la paraula oral o escrita.
  Nosaltres utilitzem el llenguatge oral de moltes maneres, podem informar, expressar sentiments, explicar...
  Les nostres intensions quan parlem poden ser diverses, és a dir que fem servir diverses funcions.
  Una de les funcions és la referencial o informativa que és quan informem, l'expressiva o emotiva és quan expressem els nostres sentiments, actituds... La funció conativa és quan vols convèncer a l'altra persona com per exemple en els anuncis, l'estètica o poètica és quan parlem utilitzant la bellesa, la metalingüística és quan parlem d'un llenguatge i per últim la fàtica o de contacte que és quan volem mantenir el canal obert.
  Això és tot el que hem treballat en el primer tema, la comunicació.

  ResponElimina
 18. L'acte de la comunicació és un dels més importants avui en dia. Ens comuniquem en tot moment, ja sigui entre nosaltres o amb algun objecte. Per exemple, quan un semàfor es posa en vermell ens comunica que ja no podem passar.
  Aquest és només un exemple però ens demostra la importància que té, si aquest semàfor no fes llum, podria haver-hi un accident. Molts objectes es comuniquen amb nosaltres per avisar-nos de coses importants, una nevera, quan la deixes oberta pita, si no pites tot el menjar es faria malbé.
  Els missatges es transmeten a través del canal, aquest pot ser el cable telefònic, l'aire o les pàgines d'un llibre.
  El missatge té un codi, aquest pot ser l'alfabet xinès, els signes matemàtics, el morse...
  Els animals també es comuniquen però ho fan d'una manera diferent de nosaltres. Els seus motius són també diferents als nostres, ells ho fan per a aparellar-se, per indicar perill, per comunicar que tenen gana... nosaltres ho fem més situacions que ells.
  Els animals no utilitzen les paraules com nosaltres. Per exemple, per comunicar-se, les abelles fan balls, altres animals, poden utilitzar les olors, els gestos, els crits... nosaltres, en canvi acostumem a utilitzar el llenguatge oral.
  El llenguatge pot tenir diverses funcions:
  Referencial o informativa: es centre en informar al receptor.
  Expressiva o emotiva: per expressar estats d’ànims o opinar sobre alguna cosa.
  Conativa: quan volem una reacció del receptor.
  Funció estètica o poètica: per marcar la bellesa del missatge.
  Metalingüística: és quan utilitzem el llenguatge per parlar del propi llenguatge.
  Fàtica o de contacte: la utilitzem per mantenir una comunicació.

  Mar Sayol

  ResponElimina
 19. En l'actualitat l'acte de comunicació és molt important, ja que el dia a dia ens hem de comunicar o explicar moltes coses amb la gent que ens envolta. L'acte de comunicació el podem fer servir per xarxes socials com, Instagram, Twitter, whatsapp entre altres, però també ens podem comunicar en persona.
  Els animals també es comuniquen però és molt diferents dels humans, ja que nosaltres podem utilitzar les paraules en canvi ells fan sorolls i diferents termes per comunicar-se.
  Les persones sordes no poden escoltar a l'emissor per això ells/es es comuniquen per "l'idioma de signes"

  Nora Ruz Arias

  ResponElimina
 20. Emissor: L'emissor és el que envia el missatge

  Receptor: El receptor és el que rep. El missatge

  Codi: Han de tenir el mateix codi, ja que si no es poden fer molt entesos o fer d'impossible. És un element més de l'acte comunicatiu.

  Context: El context són les circumstàncies que es donen l'entorn de l'acte de la comunicació i a les quals es refereix el missatge és a dir un mateix missatge en contextos diferents pot canviar el seu significat.

  Comunicació entre animals:

  En casos de què estiguin en perill:

  Les abelles: El seu tipus de comunicació es fan un ball per exemple quan volen dir que hi ha nèctar molt a prop es posen a fer un dansa rodona i si està molt lluny fan una dansa en forma de vuit del tares utilitzen les olors els crits i gestos i no té res a veure la comunicació d'humans a les del animal, ja que nosaltres podem intercanvia paraules en canvi ells no.

  Comunicació oral:

  La utilització del llenguatge pot tenir diverses funcions en total sis

  Primera funció: Es la informativa o referencial l'unic que es presenten es donar informació objectiva es centre en el contingut del missatge es el que fan els homes del temps

  Segona funció: Funció expressiva o emotiva en les converses on comuniquem els punts de llibre, a vegades el que es vol és a pelar l'opinió judici o apagar els sentiments

  Tercera funció: Funció conativa La fem servir quan volem fer que reacciona el nostre receptor.

  Quarte funció: Funció estètica o poètica és el que volen dir o representa els polítics.


  Manar el ouariachi

  ResponElimina
 21. La comunicació és un acte molt important, ja que ens informa de fets i coses.
  La comunicació necessita com a mínim dues persones, un missatge un canal, un codi i un context comunicatiu.

  Sense le canal no podriem transmetre el missatge, i no hi hauria un acte de comunicació, hi han diferents tipus de canal: xarxes elèctriques per quan parles per telèfon…

  També la comunicació pot ser que no s’entengui perquè s’utilitza un codi que el receptor no sap que vol dir. Per exemple una noia parlant amb frances, si el receptor no sap aquella llengua no hi ha un acte de comunicació.

  La comunicació es basa en la correcta transmissió del missatge, per expressar un missatge no fa falta parlar, podem fer gestors…

  El missatge pot ser molt afectat per el context comunicatiu.
  El context comunicatiu és el lloc on es parla, per exemple si uns pagesos parlen de una vaca es refereixen a la vaca d’un animal però si ho parlen uns mecànics es refereixen a la baca del cotxe.

  Els animals també es comuniquen, per marcar territori, quan estan en perill, quan hi ha una relació, quan troben menjar…
  Però els animals es comuniquen mitjançant el soroll no amb paraules com els humans, aquesta és la gran diferencia entre el animals i els humans.

  Hi han diferents funcions, per transmetre un missatge:

  Funció referencial: donar informació subjectiva i pures això es centre en el contingut del missatge ( homes del temps).
  Funció objectiva: impersonals i neutres a la radio diaris…. no hi ha lloc opino judici sentiments també es poden comunicar expressant el nostre estat d'ànim, funció, expresiva o emotiva.
  Funció conativa: no s’informa si no incitar, convèncer i provocar el receptor. Fa reaccionar el receptor.
  Funció estètica: crida atenció sobre la forma del missatge.
  Funció metalingüística: és la funció que es basa en el llenguatge.
  funció fàtica: es tracta de no perdre el canal, per exemple quan parles per telèfon i utilitzem paraules ( d'acord…)

  MARTA GARCIA

  ResponElimina
 22. Comunicació

  Comunicar-se és un dels aspectes més rellevants de les nostres societats.

  Es diu comunicació el procés pel qual s'envia un missatge desde una font d'origen a un destí.

  Elements comunicació:

  Emissor: És qui emet el missatge. Locutor de radio.....

  Receptor: És qui rep el missatege els espectadors de la radio......

  Canal: Es la via de transmissió que utilitzen el emissor i receptor exemples aire cables de telèfon o llibre.

  Missatge: És la informació que se vol transmetre pot ser una idea pot ser un sentiment o una emoció. Només al sortir el carrer Ens trobem molts de missatges.

  El codi: Perquè s'entengui el missatge de l'emissor i el receptor han de tenir el mateix codi l'alfabet xinès és un exemple de codi.

  Les persones tenim la capacitat a expressar tot.
  Funcions del llenguatge:

  Referencial o informativa: Exemple quin dia més maco que fa.

  Apel·lativa o conativa: Exemple Vés a obrir la porta, o un anunci de coca cola.....

  Funció estètica o poètica: Exemple el poetes Jo un dia vaig veure..........

  Metalingüística: Exemple quan fem servir el llenguatge per parlar del propi llenguatge.

  Fàtica o de contacta: Exemple Hola me sents?....

  Comunicació no verbal es fa amb el moviment de les cares ulls...

  ResponElimina
 23. La comunicació ens serveix per relacionar-nos, informar-nos, expressar-nos, etc. La comunicació és molt important en la actualitat.
  La canal es per on es transmet el missatge que vol enviar l’emissor al receptor. Per exemple:
  El codi es de la manera que l’emissor al receptor li envia el missatge. Per exemple: l’idioma en què es parla, els sords-muts ho fan amb gestos, un llibre també es un codi, el Whatsap,etc.
  Un mateix missatge en diferent context pot canviar el seu significat.
  La diferencia entre la comunicació animal i humana esque per exemple les abelles per comunicar-se entre ells fan servir una dansa i el que volen dir és que el nèctar és a prop, si volen comunicar que el nèctar és a 100 metres lluny fan una dansa en forma de 8, hi ha altres animals que es comuniquen amb l’olor, els gestos o els crits. Hi ha una diferència clau entre la comunicació animal i humana i esque els animals no es poden comunicar amb la paraula, encavi els humans si. El llenguatge oral es la gran diferencia.
  Hi ha diferents funcions verbals:
  Funció referencial o informativa: l’únic que es pretén és donar informació objectives i pures. és centre només en aquell missatge, per exemple els que informen sobre el temps.
  Funció expressiva: l’emissor expressa les seves memocions, sentiments, estat d’ànims.
  Funció apel·lativa o conativa: es la que fem servir quan el que volem és fer reaccionar al receptor.
  Funció fàtica: es centre en el canal, es fa servir quan vols mantenir una conversa, per exemple quan estàs parlant per telèfon i no et ve de gust parlar i li vas dient tot el rato que si.
  Funció poètica: crea bellesa
  Funció metalingüística: fa referència al llenguatge.


  Jana Espona

  ResponElimina
 24. La comunicació ens serveix per relacionar-nos, informar-nos,...
  Ex. de codi: català, castellà, anglès, francés.
  Ex. de canal: aire, telèfon, llibre.
  La diferència és que els humans utilitzem la raó i els animals no
  Arnau Planàs Planagumà.

  ResponElimina
 25. La Comunicació: La comunicació és un tema bastant complexa i que tots tenim en conte i que sense que ens donem conte estem fent servir, aquesta es pot presentar de moltes maneres diferents, però també es pot representar de manera diferent en cada part de la comunicació.

  Tipus de comunicació:

  Oral : Es aquella que s'expressa parant o escoltant alguna informació important.

  Escrita: Es aquella que s'expressa en forma escrita ja sigui en e mobile o en un diari.

  Gestes: Es fa servir per comunicarse ja sigui amb emoticones, emocions ,forma de vestir i balls ( totes aquestes meny forma de vestir i emoticones les fan servir els animals)

  La comunicació també té un context que es el comunicatiu que aquest es pot representar les seves parts en una esquema:  Emissor: envia el missatge
  Receptor: Rep el missatge
  Canal: Es per on passa el misatge.
  Missatge que s’envia.
  Codi: idioma per el qual es parla.
  ResponElimina
 26. Comunicar-se es molt important, fins i tot o fem sense donar-nos conta. La comunicació es un metode per expresar sentiments, missatges i per fer això tampoc fa falta parlar, per exemple hi han animals que ballen per indicar coses, hi han que criden... La diferencia entre la comunicació humana i la comunicació animal es que els humans tenim un vocavulari el qual cada cosa que diem te un significat.

  Amai Garcia

  ResponElimina
 27. La comunicació es el proces de informar una cosa, amb un significat, la comunicació es transmet a través d'un:
  Emissor: Persona que transmet el missatge.
  canal: Es per on s’envia el missatge.
  codi: Son el símbol que conté el missatge.
  receptor: Es la persona que rep el missatge.
  La comunicació esta dividida en dos parts:
  comunicació verbal, i comunicació no verbal, la comunicació verbal es produeix quan dos éssers humans parlen entre ells i la comunicació no verbal és quan alguna cosa es representa amb símbolos o gestos.
  El missatge pot ser tallat per una mala connexió de canal.
  Els humans ens comuniquem a través de la raó, perquè som éssers socials en canvi els animals es comuniquen per sobreviure, pero no es comuniquen a través de les paraules, en canvi els humans sí.
  Hi ha 6 funcions diferents per comunicar-se:
  Funció referencial o informativa: Dona informació
  Funció expressiva o emotiva: Expressa sentiments
  Funció conativa: Fer reaccionar al receptor
  Funció estètica o poetica: Fa més bonic el missatge
  Funció metalingüística: Representa el CODE
  Funció fàtica o de contacte: Per mantenir o continuar la conversa

  CAMILA

  ResponElimina
 28. Nosaltres ens comuniquem per entendrens, per saber l'ho que farem, explicar coses...
  Ara mateix ens seria molt difisil comunicarnos sense la comunicació perque hem estat molt de temps fent-ho servir i apendre una altre manera seria molt difisil per tots.
  El noste llenguatge i el dels animals es molt diferent perque tots els humans parlem per la voca i no tots el animals es comuniquen per la boca.

  ResponElimina
 29. La comunicació serveix per comunicant se va molt bé per saber les opinions de les altres persones i els seus sentiments.
  El codi és el conjunt de signes que serveix per crear el missatge si no es pot donar mal entesos o directament no és podem ni comunicar.
  El canal és per el que ens comunique el missatge.
  Els animals també es comuniquen però ells es comuniquen per les seves necessitats bàsiques que són per l'aliment per d'afanesa i per si es senten rebutjat...
  És diferent que és comuniquen ens diferència em els animals el llenguatge oral, dos persones és perquè tenim la sort d'adquirir un llenguatge que ens permet expressar tot.
  Arnau Viladegut

  ResponElimina
 30. La comunicació és un acte rellevant en l’actualitat perquè els humans som éssers sociables i necessitem expressar les emocions, informar, donar coneixements, etc… I tot això ho fem a través de la comunicació. Perquè un acte de comunicació sigui present necessitem diferents elements:
  -Emissor: Qui envia el missatge.
  -Receptor: Qui rep el missatge.
  -Missatge: És el que l’emissor envia al receptor.
  -Canal: És la via per on passa el missatge de l’emissor al receptor. Ex. Pàgines d’un llibre, l’aire, un correu, una televisió…
  -Codi: El codi és el conjunt de signes que formen el missatge. Ex. Signes matemàtiques, Signes dels sordmuts, Signes morse…
  -Context comunicatiu: Són les circumstàncies que es donen en l’acte de comunicació i afecta el missatge.
  No només els humans ens comuniquem també ho fan els animals, però hi ha una gran diferència:
  Ells es comuniquen per sobreviure, és a dir per buscar menjar, defensar-se…
  Nosaltres perquè som éssers socials i necessitem raonar per expressar emocions…
  A més nosaltres fem servir la paraula i el sentit de la raó per comunicar el que volem dir als altres. Els animals parlen a través de sons.
  Hi ha 6 tipus de funcions del llenguatge, cada missatge en pot fer servir més d’un. Les funcions són:
  -Funció conativa o apelativa: El que es vol és fer reaccionar ràpid al receptor, també l’utilitzem per atraure al receptor, es pot donar en un anunci, quan l’emissor renya i vol que el receptor marxi...
  -Funció referencial o informativa: S’utilitza per informar al receptor, pot ser sobre un perill, que està passant al món…
  -Funció expressiva o emotiva: La fem servir quant volem expressar els nostres sentiments, preocupacions, opinions… Es pot produir quan l’hi dius a algú que et fa mal la panxa, quan expliques el teu punt de vista en un debat…
  -Funció estètica o poètica: L'únic que es busca és embellir el missatge. L’utilitzen sobretot els poetes, els escriptors…
  -Funció metalingüística: Es fa servir quan s’estudia la llengua, una classe de català, un diccionari....
  -Funció fàtica o de contacte: Es produeix quan el receptor va indicant que sí, o va dient d’acord per fer entendre al emissor que l’està escoltant, és a dir mantenir obert el canal obert.

  Indicis: Són missatges de la natura. Quan veiem un efecte veiem la causa.
  Icona: Són imatges que representen una altre cosa, els hem creat els humans.
  Símbol: No hi ha relació entre la imatge i la realitat. Són diferent segons la cultura.

  ResponElimina
 31. COMUNICACIÓ

  Hem semble molt bé que ens comuniquem, perquè si no ens arribem a comunicar no sabem com es senten les altres persones no ens podem explicar coses, no tindrem vida social sempre estarem amb el mateix no canviarem d’aires, per ex quan te'n vas fora del teu país has de saber comunicarte una mica el menys si no ho fas no aniras be. Si ara no ens poguessin comunicar no podem estudiar com estem fent ara els pares avis no tindrien treball o els hi costaria molt per exemple no podríem dir si ens agrada un tipus de roba o si no ens agrada aquell menjar….
  Entre la comunicació i humana és bastant diferent si t’hi fixes una mica, nosaltres podem parlar utilitzem el so, en canvi casi tots els animals no poden “parlar” per exemple les abelles no criden quan estan en parill elles fan gestos igual que molts altres animals, els dofins, gossos aquest tipus d'animal quan estan en parill criden i em poden ajudar d’una manera més fàcil que les abelles per exemple, i la comunicació oral en els humans ens ajuda una mica més entendre'ns. Nosaltres podem expressar els nostres sentiments… de moltes més maneres a part de l'oral, la podem fer escrita per exemple parlant per whatsapp intagram…, quan estem feliços o trist es pot notar amb la nostra expressió de la cara o si estem tristos, també ho podem fer a través dels gestos per ex: marques un gol ho fas un punt o treus molt bona nota moltes vegades la gent ho expressa amb els seu cos la manera de moure's…. Depèn del canal et pots comunicar més bé o més malament, pero no només del canal si per exemple l'emissor no comunica molt bé el missatge el receptor no podrà respondre be.


  Abril Serrat

  ResponElimina
 32. Júlia Riera

  Jo penso que el fet de comunicar-nos verbalment i amb signes és rellevant, però perquè, doncs ja com han dit en el vídeo en l'actualitat comunicar-se verbal-ment o amb signes s'ha tornat amb una de les coses més importants pels humans, ja que si no ens poguéssim comunicar verbal-ment no podríem ni donar opinions, ni donar informació, i moltes coses més. Per això avui en dia tots els humans ens sabem comunicar verbal-ment o amb signes.
  També ens comuniquem visualment, per exemple: si nosaltres veiem un llibre destrossat per la portada, automàticament no l'agafarem però, si veiem un llibre nou per estrenar i ven cuidat si que ens el mirarem i potser ens el llegirem.
  Però per exemple si nosaltres anem a un país o lloc que parlin un codi (llenguatge) diferent, a l'hora de demanar alguna cosa nosaltres no podríem entendre el que ens diu l'altre persona, ja que el codi seu és desconegut.

  Com es comuniquen els animals?
  Els animals no saben comunicar-se verbalment com els humans, així que es comuniquen a través de les seves necessitats, codis que han creat ells i per les seves emocions.

  Júlia Riera

  ResponElimina
 33. crec ca que u aplicant mol be jo i a u antaña pro be facultat ma cadet molt millo
  com as comunicant als animals laut

  ResponElimina
 34. Carrie ja he fet el comentari, tu ja l'has vist però se'm a esborrat quan l'he enviat per no perdre'l, només recordar-te que per mi:
  Els animals ens comuniquem diferent que els animals, per diferents raons i per diferents objectius.
  Arnau Hidalgo

  ResponElimina
 35. Jo penso que els humans ens comuniquem ha sigut un dels passos més importants de la nostra vida, perquè fa molts anys hi havia humans que no es podien comunicar amb paraules.
  És un acte molt important perquè ens ajuda a entendre'ns, donar la nostra opinió mostrar sentiments i sobretot INFORMAR.

  No tots els humans ens comuniquem de la mateixa forma, sinó que hi ha diferents codis com per exemple: el català, el xinès, l'anglès, el romanès...
  I també hi ha diferents tipus de canals com: la televisió, els llibres, els textos, línia telefònica...

  La diferència entre la comunicació humana i l'animal, els humans utilitzem la comunicació per entendre's i informar, en canvi els animals utilitzen la comunicació per sobreviure: quan estan en perill, de rebuig, en moment d'aparellament... I UNA DE LES GRANS DIFERÈNCIES ÉS QUE ELS HUMANS ENS COMUNIQUEM PARLAR I EN CANVI ELS ANIMALS NO.

  Les funcions del llenguatge ens permeten sentiments, records, o qualsevol idea. Podem informar, convèncer, cridar l'atenció...

  ANNA JUNCÀ MORCHÓN

  ResponElimina
 36. Hola Carrie aquest és el meu comentari,

  L'acte de comunicació ens és molt rellevant per nosaltres ja que sinó el tinguéssim no ens podríem entendre entre nosaltres, tampoc podríem aprendre n'hi adquirir informació ja que ningú ens la podria transmetre, per aquest motiu ens és tant rellevant.

  L'acte de comunicació és molt important per a nosaltres però per els animals més, els humans ens necessitem comunicar per entendre'ns, i per el més important, adquirir informació per poder aprendre.
  Per els animals també és molt important l'acte de comunicació, jo penso que més i tot que per nosaltres. Els animals necessiten l'acte de comunicació per sobreviure, ells el necessiten per poder-se dir que tenen gana, que estan en perill, i més coses, però ells no fan servir el mateix codi que nosaltres, ells en fan servir un altre que nosaltres no podem entendre, ells fan servir el que nosaltres li diem sons, ells no fan servir només els sons per comunicar-se, també es comuniquen a través de danses com per exemple les abelles. Els animals només es comuniquen amb sons... Però ells no es poden comunicar amb paraules com fem nosaltres.

  En conclusió, l'acte de comunicació dels humans és molt diferent del nostre, perquè
  Els animals fan servir un codi diferent el nostre, ells fan servir els sons.
  Els animals es comuniquen per sobreviure, per dir-se que tenen gana...
  Una de les diferències més importants és que els animals no es comuniquen amb la paraula.

  Fet per la Júlia Coll

  ResponElimina
 37. Comunicar-se a l’actualitat penso que és molt important, ja que som éssers socials i ho necessitem. Necessitem comunicar-nos per ensenyar, expressar els nostres sentiments i sobretot per informar-nos. Per comunicar-nos, els éssers humans fem servir:

  COMUNICACIÓ VERBAL: la comunicació verbal és la que fem servir la paraula.

  COMUNICACIÓ NO VERBAL: en la comunicació no verbal fem servir signes per entendre’ns, sense fer servir la paraula.

  · CANAL: el canal és el mitjà que fem servir per comunicar-nos, tot i que a vegades es pot interrompre pel soroll.

  · CODI: el codi és l’idioma o la manera de comunicar-nos que tenim, n’hi ha de molts tipus com ara el llenguatge matemàtic, el llenguatge dels sordmuts…


  La diferència en la comunicació humana i la comunicació animal és que els humans fem servir la paraula per comunicar-nos, i ens comuniquem perquè som éssers socials. En canvi, en la comunicació animal no poden fer servir la paraula i es comuniquen per sobreviure.

  Hi ha diferents tipus de funcions del llenguatge:

  FUNCIÓ REFERENCIAL O INFORMATIVA:

  Es centra en el contingut del missatge. La fan servir els homes del temps. No hi ha ni opinió, ni judici ni sentiment.

  FUNCIÓ EXPRESSIVA O EMOTIVA:

  És la funció que expressa sentiments o emocions. Es fa servir en les cartes personals o diaris íntims.

  FUNCIÓ CONATIVA O APEL·LATIVA:

  Té com a objectiu fer reaccionar al receptor. Es fa servir bastant en la publicitat.


  FUNCIÓ ESTÈTICA O POETICA:

  Es tracta d’embellir el missatge. L’utilitzen els artistes.

  FUNCIÓ METALINGÜÍSTICA:

  Es centra en el codi, quan fem servir el llenguatge del propi llenguatge.

  FUNCIÓ FÀTICA:

  Quan parlem per telèfon. El seu objectiu és mantenir obert el canal de comunicació.


  Carla Arimany

  ResponElimina
 38. FUNCIONS DEL LLENGUATGE

  - Expressiva: S'expressen les emocions, l'opinió els sentiments… S'expressen els nostres punts de vista, cartes personals o diaris íntims.

  - Conativa: Serveix per convèncer, es fa servir majoritàriament en la publicitat.

  - Referencial: És centre en el contingut dels missatges ex: temps, radio... No hi ha lloc per les emocions els sentiments l'opinió

  - Fatica: És centre en el canal de comunicació, s’utilitza quan es vol mantenir o facilitar una comunicació. A vegades només diguem d'acord d'acord o si si amb l'únic objectiu de fer sentir a l’altre que estem escoltant.

  - Metalingüística: Tots els llibres, diccionaris, definicions… Fan servir la funció metalingüística

  - Poètica: El seu objectiu és remarcar la bellesa, cridar l'atenció i remarcar els atributs del missatge, els poetes també fan servir la funció poètica o estètica.

  LLENGUATGE NO VERBAL

  -L'expressió de la cara ja pot significar alguna cosa

  -El vestit et pot expressar alguna cosa: pot indicar si estas content, trist, pobre, ric…

  ICONES

  Els humans han inventat molts icones, gràcies això s’han pogut entendre molts signes que ara ja estan en el nostre dia a dia.

  Els símbols son artificials

  Diferents cultures, diferents símbols

  Ferran Nogué

  ResponElimina
 39. Jo penso que som molt afortunats en el tema de que ens puguem comunicar, perquè la gran majoria de la gent pot parlar per la veu i poder-nos explicar les coses d'una forma més senzilla, perquè en canvi les persones sordes o mudes penso i crec que es força més difícil parla per símbols de les mans. Per poder comunicar-nos depenem de varis factors: l'emissor que es el que envia un missatge al receptor, el canal que es la via per on passa el missatge i el codi que es l'idioma, les cares que posem... Hi ha diferents tipus de canal com per exemple: l'aire, els cables telefònics, les pàgines d'un llibre... i també hi ha diferents tipus de codis com per exemple: l'alfabet xinès, els matemàtics, els de sordmuts... Els animals es comuniquen diferents a nosaltres, com per exemple les abelles diuen si el nèctar esta a prop ballant i si està lluny comencen a moure's en forma de vuit. hi ha diferents tipus de funcions:
  funció referencial: es la que transmet informació
  funció expressiva: es la que expressa sentiments
  funció apel·lativa o conativa: volent una resposta rapida del receptor
  funció fàtica:comprova l'eficàcia de l'acte comunicatiu, predomina el canal
  funció poètica: enbelleix la frase.
  funció metalingüística: fa referència al llenguatge, predomina el codi

  ResponElimina
 40. Comunicar-se és actualment uns dels aspectes més rellevants de la nostra societat, es defineix a la comunicació com el procés pel qual s'envia un missatge que conté informació des d'una font d'origen a un destí.
  L'emissor és qui transmet el missatge, el receptor són els que reben el missatge
  El canal és la via de transmissió, és a través del canal on enviem els missatges com per exemple els cables telefònics, pàgines d'un llibre...
  Un missatge és la infirmació que es vol transmetre
  La diferència entre els animals i els humans és que els animals no es poden comuniquen amb paraules en canvi els humans si, els animals comuniquen per necessitats bàsiques, per exemple es comuniquen per si hi ha perill tenen gana...
  Funció referencial o informativa: es centra en el contingut del missatge, són objectius personals i neutres
  Funció expressiva o emotiva: opinió sentiments i emocions ho fem per exemple en les converses que diguem els nostres punts de vista
  Funció conativa: és provocar i incitar pe fer reaccionar al nostre receptor com per exemple publicitat
  Funció poètica: per cridar l'atencio de la forma del missatge
  Funció metalingüística: és quan donem explicacions
  Funció fàtica: la utilitzem quan volem mantenir o utilitzar informació.

  ResponElimina
 41. LA COMUNICACIÓ

  Mireia García

  La comunicació tant verbal o no verbal és essencial en aquest mon. Els humans tenim l’oportunitat d’expressar-nos, de socialitzar, d’aprendre, de créixer, comunicant-nos.
  És un dels actes més imprescindible pels humans. Ara, en l’actualitat comunicar-se és indispensable, ja que els humans som éssers socials i tenim la necessitat de comunicar-nos. Sense comunicació no hi ha aprenentatge, no hi ha expressió, no hi ha evolució.
  La comunicació es basa en un emissor i en un receptor. L’emissor és el que envia el missatge que conté la informació, en canvi el receptor és el que rep el missatge. Però també hi intervé el codi, que és el sistema que utilitzem per comunicar-nos i el canal, que és el mitjà que utilitzem. Un exemple de comunicació sería quan el profesor/a t’està explicant una teoria de l’assignatura, en aquest cas tu ets el receptor i ell/a és l’emissor/a, ja que t’està explicant i informant sobre el temari, mentres tu estàs escoltant i adquirint coneixements. El codi seria el català i el canal sería auditiu. Això es un context comunicatiu.
  Posem un altre exemple, estàs en una trucada i t’estàs comunicant amb un amic i li expliques com t’ha anat la tarda, en aquest cas tú ets l’emissor i ell és el receptor, cosa que els papers es poden invertir en cas de que ell també t’hagi de passar un missatge. El missatge és com t’ha anat la tarda, el canal és el mòbil i el codi és el català.
  En conclusió la comunicació és essencial per aquesta vida, ja que sense comunicació no hi ha ningun tipus d’evolució.

  ResponElimina
 42. va bé perquè expressem els sentiments i les emocions.

  perquè sense la comunicació no podriem arribar gaire enlloc
  Canal: l’aire, pàgines de un llibres, cables telefònics.
  Codi: el conjunt de signes que serveix per crear el missatge.
  El animals també tenen la necessitat de comunicarse, en situacions de perill, rebuig, la gran diferència és que els animals no es poden comunicarse amb les paraules i nosaltres si.
  Hi han 6 funcions de llenguatges:
  La funció referencial o informativa. ( els homes del temps )
  La funció expressiva o emotiva. ( expreses les teves opinions )
  La funció estètica o poètica. ( cridar atenció )
  La funció metalingüística. ( els diccionaris )
  La funció fàtica o de contacte. ( parlem per telèfon )
  La funció expressiva i informativa ( expresar o informar )

  ResponElimina
 43. Comonicar-nos es lo mes inportnt que hi ha en el mon, perqué es una forma de tirar la actualitat endevant, expresar els sentiments,comonicar-nos...
  En l'acte de comunicación hi ha varies parts, emissor, receptor, canal, missatge, codi i tot això es el contex comonicatiu. El canal:es per on es trensmet el missatge, per exemple: l'aire,el teléfono...
  El codi:es l'idioma que una comonitat s'ha fet seu,per exemple:el catala, els gestos...
  Els animals tambe tenen la nacecitat de comunicarse que el humana,pero ho fant diferen,ells es comoniquen quant están en parill,de rebuj,l aparellament...
  Es poden comunicar ballant,cridant...
  Ells no poden comunicarse com nosaltres a través del llenguatge, nosaltres si aquesta es la diferencia entre l animal i la humana, el llenguatge oral es la que ens permet diferanciar-nos dels animals.
  En el llenguatge tambe hi ha les funcions comonicatives, d aquestes ni ha 6
  1funcio expresiva
  2 funcio conativa
  3 funcio informativa
  4 funcio fatiga
  5 funcio metalingüística
  6 funcio estética o poética.

  Oriol Babores

  ResponElimina
 44. La comunicació és el procès pel qual s'envia un missatge que conté informació des d'una font d'origen a un destí. Aquest procès es produeix quan l'emissor envia un missatge al receptor a travès d'un canal. Aquests missatge porta un codi i el seu significat pot variar segons el contest. Els animals també es comuniquen però ho fan d'una altre manera, ja que no poden fer servir la paraula. Per exemple, les abelles per dir on està el nèctar, es comuniquen ballant. El llenguatge humà té diferencies funcions: referencial (té a veure amb el context), expressiva (per expressar el nostre estat d'ànim), conativa (la fa servir la publicitat), estètica (la fan servir els poetes), metalingüística (es fa servir amb l'objectiu de l'estudi de la llengua) i fàtica (confirmar que el canal de comunicació entre l'emissor i el receptor està establert i és actiu).

  Marc Vila

  ResponElimina
 45. En l'actualitat la comunicació és un acte molt important perquè els humans som uns éssers sociables necessitem comunicar-nos per expressar els nostres sentiments, la nostra opinió…
  Hi ha diferents tipus de canals, com per exemple l'aire, el cables telefònic o les pàgines d'un llibre. El codi canvia a cada cultura o país, exemples de codi serien, per exemple l'alfabet xinès, el codi morse, els signes matemàtics, els signes dels sords muts…
  Les principals diferències entre els comunicació humana i l'animal és que els humans ens comuniquem amb paraules i els animals no.
  Les funcions del llenguatge són 6:

  La referència: Que l'únic que es pretén és donar informacions objectives i pures. No donen l'opinió ni expressen sentiments o emocions.
  L'expressiva: És la que opinem sobre el nostre estat d'ànim, emocions o els nostres punts de vista.
  La conativa: De vegades es vol apel·lar l'opinió o els sentiments del receptor. En aquesta es vol provocar, convèncer el receptor fem servir aquesta.
  L'estètica: Es fa servir per cridar l'atenció.
  La metalingüística:Tots els diccionari la fan servir es per ensenyar la llengua

  Neus

  ResponElimina
 46. Comunicar-nos és una acte molt rellevant a l'actualitat perquè els humans ens comuniquem perquè som essers socials, la comunicació la fem servir per tot (publicitat, comunicar-nos...) perquè es produeixi l'acte comunicatiu necessitem:
  -Emissor: Es qui envia el missatge (locutor, semàfor...)
  -Receptor: Es el que rep el missatge ( els oients d'una radio, els espectadors...)
  -Canal: Via de de transmissió per on es transmet el canal (l'aire, les pagines d'un llibre...)
  -Missatge: es la informació que es vol transmetre (sentiment, afirmació).
  -Codi: És el sistema de signes que estableix una comunitat com a idioma.

  Els animals també es comuniquen però nomes per les seves necessitats bàsiques (perill, rebuig, aparellament...)
  La diferencia clau entre la comunicació animal i la humana és que nosaltres podem utilitzar la paraula.

  Informativa o Referencial: (homes del temps...)
  Funció expressiva o emotiva: (emocions, cartes privades..)
  Conativa: (publicitat...)
  Funció estètica o poètica: (poetes...)

  Laura Ruiz no he acabat

  ResponElimina
 47. La comunicació es difineix com el proces pel qual s’envia un missatge que conte infomació des de un pun d’origuen el desti

  - Emissor (locuto de radio)
  - Recepto (espectadors)

  A vegades no s’atment ve el missatge pot ser culpa de l’emissor o del recetpo o a vegades cap dels dos. Es culpa del canal que es pero on l’emissor envía el missatge que rep el recepto exemples: Pagines d’un llibre, cables telefonics. Avegades els fallos i aixo es greu perque despres no hi ha una comunicación.

  Missatge es l’informacio que es vol transmetre. El mon que vivim esta ple de missatges nomes de sorti el carre ni ha ple.

  El codi es el conjunt de signes que es crea el missatge pero s’ha de fer servir el mateix codi per entendrens.

  El context es depen de una paraula per exemple vaca amb un talle se sap que es pero no es el mateix que una converse de vaca del camp. Un missatge amb context diferent canvia el seu significat.

  Els animals també es comunican per dir que están amb parill que tenen gana…

  Funció referancial o informativa: donar informacions objectives i pures.

  Funció expresiva o emotiva: es fa servir quan donem els nostres punts de vista.

  Funció conativa: es fa servir per fer reciona el nostre receptor.

  Funció estètica o poética: la funcio estética es per crida l’atencio sobre la forma del misatge per exemple marca la seva bellesa.

  Funció metalinguistica: es centre amb el codi

  Funció fática o de contacta: es centre amb el canal de comunciació s’utilitza per mantener o visualitzar una comunicación.

  ResponElimina
 48. Comunicació

  La raó del perquè és tan important

  Elements de la comunicació:

  -L'emissor
  -Receptor
  -Context
  -Missatge
  -Codi
  -Canal

  La diferència entre la comunicació humana i l'animal, la comunicació animal no poden fer servir les paraules com els humans. En el llenguatge humà té diverses funcions: Referencial, expresiva, conativa,estetica (Poemes), metalinguistica i fàtica.

  Resposta de la pregunta: Realment em sembla impressionant que els humans hagin creat un sistema per comunicar-se entre ells, crec que seria bastant difícil si no existeix alguna cosa per comunicar-nos.

  Yi Xuan Wang

  ResponElimina
 49. La comunicació és un dels actes més important, on un emissor transmet una informació a través de un canal.

  Per fer l'acte comunicatiu hi ha diferents elements:

  Emissor: És qui emet el missatge a un receptor. Per exemple un locutor de radio, un professor donant classe...
  Receptor: És qui rep el missatge de l'emissor. Per exemple els alumnes en una classe, els espectadors d'una ràdio...
  Canal: Es la via per on es transmet el missatge, pot ser l'aire, les pàgines d'un llibre..
  Missatge: És la informació que l'emissor li transmet al receptor.
  Codi: Conjunt de símbols que una comunitat estableix com a propi.
  Context comunicatiu: És on s'engloba tot el procés comunicatiu.

  Quan fem l’acte comunicatiu el llenguatge pot tenir 6 funcions:

  Funció referencial o informativa: Serveix per donar informació objectiva i pura. Aquesta es centre en el contingut del missatge. Per exemple la premsa, la televisió, política…

  Funció expressiva o emotiva: Serveix per expressar el nostres sentiments o estat d'ànim. Per exemple en els diaris personals, quan donem l'opinió sobre un llibre…

  Funció conativa: Serveix per convencer, incitar o provocar, la fem servir quan volem fer reaccionar al nostre receptor. Per exemple en la publicitat…

  Funció estètica o poètica: Serveix per cridar l'atenció sobre la forma del missatge, l’objectiu és remarcar els atributs del missatge. Per exemple: publicitat, poesia..

  Funció metalingüística: Es centre en el codi perquè la utilitzem quan donem explicacions. Per exemple en els diccionaris…

  Funció fàtica o de contacte: Es centre en el canal de comunicació, quan volem mantenir o facilitar una comunicació. Per exemple quan parlem per telèfon...

  Carla Jorba

  ResponElimina
 50. Comunicar-se és un dels aspectes més importants en l'actualitat perquè el fem servir al dia dia.
  La comunicació serveix per relacionar-nos, entendre'ns...
  Un exemple de canal seria cables telefònics, llibre. Un exemple de codi seria anglès, francès o qualsevol llengua.
  La diferència entre humana i l'animal es que els humans son animals racionals i tenen la capacitat d'enraonar que vol dir parlant utilitzant la raó en canvi els animals no.

  Funció apel·lativa o conativa: és quan l'emissor espera la resposta del receptor.Ex publicitat, ordres...
  Aquesta funció es fa servir molt en el llenguatge col·loquial es a dir al dia dia.

  Funció referencial: és quan el context és lo més important Ex qualsevol matèria. L'objectiu és informar i aprenentatge.

  Funció emotiva o expressiva: és quan l'emissor expressa les seves emocions, estats d'ànim, actitud. Ex: estic trist, molt cansat

  Funció fàtica o de contacte: és quan es deixa el canal de comunicació obert i establir sempre contacte social.

  Funció poètica: està a dins el missatge i l'objectiu és crear bellesa

  Funció metalingüística: és quan s'utilitzen les paraules amb les llengües. Ex:les esdrúixoles s'accentuen sempre.

  Martí Masdeu

  ResponElimina
 51. La comunicació:
  La comunicació és l'element que ens permet comunicar nos entre nosaltres, expressar-se parlar... La comunicació és una eina humana que ens dóna moltes avantatges. En la comunicació hi ha elements:
  l'emissor:que es el que envia el missatge
  El receptor: que es el que rep el missatge
  Missatge: que és l'element que fem servir per comonicarnos
  Canal: el canal és l'element que fem servir per transmetre el missatge
  Codi: el codi és l'idioma que fem servir
  Context comunicatiu: és el lloc on es realitza la comunicació.
  En la comunicació hi han funcions.
  Funció apel·lativa: l'emissor espera una resposta del receptor.
  Funció referencial: és l'objectiu de informar, aprenentatge.
  Funció ambotativa: permet que l'emissor expressa les seves emocions.
  Funció poètica: és el missatge que crea bellesa
  Funció fàtica: es mantenir el canal obert
  Funció metalingüística: és la funció que s'utilitza per parlar de llengua a 3 persona

  ResponElimina
 52. La comunicació
  La comunicació és la manera que els éssers vius fan servir per expressar-se, castigar,parlar, entendre's...
  Jo penso que comunicar-se és una de les millors eienes que tenen els éssers vius i sobre tot els humans perquè ells es comuniquen a partir de parlar.
  En la comunicació hi participen dos persones com a mínim, hi ha l'emissor(el que envía el missatge) i l'emissor(el que rep el missatge) aquestes son les dos persones fundementals per la comunicació, a vegades no es rep be el missatge per diferents motius per exemple que l'emissor no s'expressa o explica prou be o per exemple que hi ha massa soroll i no ho sent be el receptor o del canal.

  El canal és la manera que fan servir l'emissor i el receptor.
  Per exemple l'aire, els cables telefonics o les pàgines d'un llibre...
  També hi ha el codi que és l'idioma que fan servir l'emissor i el receptor per comunicar-se, a les diferents codis per exemple a una cultura diuen que no movent el cap en cap al lateral i una altre moven't-lo amunt i a baix.

  Quim Bastian

  ResponElimina
 53. Comunicar-se és actualment uns dels aspectes més rellevants de la nostra societat, es defineix a la comunicació com el procés pel qual s'envia un missatge que conté informació des d'una font d'origen a un destí.
  L'emissor és qui transmet el missatge, el receptor són els que reben el missatge
  El canal és la via de transmissió, és a través del canal on enviem els missatges com per exemple els cables telefònics, pàgines d'un llibre...
  Un missatge és la infirmació que es vol transmetre
  La diferència entre els animals i els humans és que els animals no es poden comuniquen amb paraules en canvi els humans si, els animals comuniquen per necessitats bàsiques, per exemple es comuniquen per si hi ha perill tenen gana...
  Funció referencial o informativa: es centra en el contingut del missatge, són objectius personals i neutres
  Funció expressiva o emotiva: opinió sentiments i emocions ho fem per exemple en les converses que diguem els nostres punts de vista
  Funció conativa: és provocar i incitar pe fer reaccionar al nostre receptor com per exemple publicitat
  Funció poètica: per cridar l'atencio de la forma del missatge
  Funció metalingüística: és quan donem explicacions
  Funció fàtica: la utilitzem quan volem mantenir o utilitzar informació.

  Jan bartrina

  ResponElimina
 54. La comunicació

  Com el defineix i com el classifiquen en el vídeo? És quan l’emissor transmet un missatge al receptor a través d’un canal i quan el missatge l’hi arriba el receptor li contesta i ell passa a ser l'emissor.
  La conversa pot ser interrompuda per el soroll.El soroll es una interferencia que es pot produir en el procés comunicatiu.
  Hi ha dos tipus de soroll: El soroll tècnic, és quan la informació és molt especificada i està fora dels coneixements del receptor. El soroll linguistic és quan una paraula està mal escrita o pronunciada.  Marc Delgado

  ResponElimina
 55. LA COMUNICACIÓ

  Nosaltres fem servir la comunicació per compartir informació.
  També fem servir la comunicació verbal i la no verbal.

  COMUNICACIÓ VERBAL: La comunicació verbal és amb la que es pot compartir la paraula.

  COMUNICACIÓ NO VERBAL: La comunicació no verbal és aquella que no es fa servir la paraula, es fa servir per exemple el llenguatge dels sordmuts, el llenguatge de codi morse, l'expressió facial...

  CANAL: El canal com ja coneixem és el mitjà per el qual compartim la informació, hi han molts tipus de canals, alguns són: El telèfon mòbil, el correu, les cartes, el canal oral,...

  CODI: El codi és diferent a molts països / ciutats… El codi es refereix al llenguatge que cada país/ciutat… ha establert com a propi. Alguns exemples són: El xinès, l’anglès, el català… O també el codi pot ser una cosa que ha passat però que no hi ha cap “persona” que ens ho digui, hi ha una mostra que ens diu el que ha passat, el mateix amb els símbols, els quals poden ser diferents a cada país.

  COMUNICACIÓ HUMANA: La comunicació humana és amb la qual es comuniquen els humans, mitjançant l’enraonament.

  COMUNICACIÓ ANIMAL: La comunicació animal és amb la qual es comuniquen els animals, ells es comuniquen per: aparellar-se, alertar alguna cosa…


  Hi ha també les funcions del llenguatge, les quals són:

  FUNCIÓ METALINGÜÍSTICA
  FUNCIÓ CONATIVA
  FUNCIÓ INFORMATIVA
  FUNCIÓ FÀTICA
  FUNCIÓ ESTÈTICA O POÈTICA

  ResponElimina
 56. La comunicació es un acte molt important, ja que som uns éssers socials, ja que necessitem comunicar-nos per expressar els nostres sentiments, opinions...
  També ens podem comunicar a través de publicitat, cartells...
  Els animals també es comuniquen pro hu fan de manera diferent als humans, ja que els animals no es poden comunicar a través de les paraules nosaltres si, però els animals és comunicat a través del perill, busca d'aliment, marcar territori...
  El canal es la via de comunicació que utilitza l'emissor i el receptor
  exemples de canal: hi han diferents tipus de canal , pagines de un llibre, cables telefonics...
  El codi es l'idioma en què s'envia el missatge
  exemples de codi: els alfabets, els signes que solen ser per sords o muts. El codi (idioma) pot ser que no tothom hu entengui, ja que es podria trencar l'acte de comunicació ex: un català no entendre a un xines.

  hi ha 6 funcions del llenguatge:

  funció referencial o informativa: l'objectiu es donar informacions subjectives i pures ex: home de el temps

  Apel·lativa o conativa: es fa servir quan donem els nostres punts de vista

  Conativa: es vol apel·lar als sentiments o sentiments del receptor ex: publicitat

  Funció estètica o poètica: serveix per cridar l'atenció sobre la forma del missatge l'objectiu és remarcar els atributs del missatge.

  Funció metalingüística: se centre en el codi perquè la utilitzem quan donem explicacions.

  Funció fàtica o de contacte: se centre en el canal de comunicació, quan volem mantenir o facilitar una comunicació.

  Marc Arqués

  ResponElimina